INSTRUCTION

HÅNDSKRIFT

Instruks for aksjon på trikk og bane

AVVIST

PAPIRLØS

ILLEGAL

Dekk ansiktet ditt med hendene

La en venn skrive ordet AVVIST på dem

La vennen dekke ansiktet sitt med hendene

Skriv ordet PAPIRLØS på dem

La en venn dekke ansiktet sitt med hendene

Skriv ordet ILLEGAL på dem

Gjenta

Gå inn i samme vogn på trikk eller bane

Velg seter spredt i vognen

Dekk ansiktet med hendene

Hold gesten i stillhet

Gå av etter to stasjoner

Bytt vogn, ta neste trikk, eller reis tilbake

Gjenta

 
 
 HANDWRITING

Instruction for action on tram and subway

REJECTED

PAPERLESS

ILLEGAL

Cover your face with the hands

Have a friend write the word REJECTED on them

Have the friend cover the face with the hands

Write the word PAPERLESS on them

Have a friend cover the face with the hands

Write the word ILLEGAL on them

Repeat

Enter the same wagon on tram or subway

Choose to sit apart from each other

Cover the face with the hands

Hold the gesture in silence

Get off after two stops

Change wagon, take the next tram, or return back

Repeat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s