INVITATION

HÅNDSKRIFT er en aksjon/performance for trikk og bane. Den er en påminnelse om at mennesker uten rettigheter lever i din nærhet.

Du er herved invitert til å utføre aksjonen på egen hånd!

Finn gode venner, eller inviter en gruppe som er opptatt av menneskerettigheter og en rettferdig asylpolitikk. Etter gjennomført aksjon poster du dine erfaringer, kommentarer og visuell dokumentasjon på forsiden. Send en mail til odegaard.marit@gmail.com, og du blir invitert til å skrive på siden som contributor.

INSTRUKS for utførelse finner du på en egen side. Instruksen er enkel, alle kan gjennomføre den. Aksjonen krever minst 6 personer. Den er ikke tidsbegrenset. Aksjonen foregår i stillhet. 

HÅNDSKRIFT er første gang gjennomført på bybanen i Bergen under åpningen av utstillingen Entry Denied, EXILES.

————————————————————————————————————————————————-

HANDWRITING is an action/performance for tram and subway. It is a reminder that people without rights are living next to us.

You are hereby invited to perform the act on you own!

Find good friends, or invite a group of people that are occupied with human rights and a fair asylum policy. After completing the action, post your experience, comments and visual documentation on the front page. Send a mail to odegaard.marit@gmail.com, and you will receive an invitation to write as a contributor.

INSTRUCTION for the action is to be found on a separate page. The instruction is simple, anyone can make it. The action requires minimum 6 people. There is no time limit. The action is performed in silence. 

HANDWRITING is for the first time performed on the tramway in Bergen for the opening of the exhibition Entry Denied, EXILES

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s